111

LASERABLASJON

Laser rens er fenomenet med presis fjerning av belegg ved å bestråle det med en laserstråle. Som et resultat av kontakten med materiens overflate, utveksles energi. Deretter skjer selektiv fordampning av ulike typer lag. Laserablasjon virker på overflaten av et objekt og fjerner materiale fra den overflaten med et absolutt minimum av interferens. Nivået kan enkelt endres og reguleres avhengig av materialet, intensiteten til laserstrålen, pulslengden og bølgelengden til laseren som brukes.

 • Etter passende valg av den såkalte strømtetthet, kan man trygt og presist fjerne forurensning fra praktisk talt alle overflater.

 • Fjerning av et bredt spekter av materialer som tungmetaller, maling, korrosjon, smøremidler og industrielle forbindelser.

SE HVORDAN LASERTEKNOLOGI BISTÅR OG TILRETTELEGGER INNEN ULIKE BRANSJER

MATERIAL ENGINERING

Laserablasjon brukes i mange prosesser i en rekke bransjer:

 • Fjerning av korrosjon, lakk og maling

 • Restaurering av maskiner, aggregater og instrumenter

 • Avfetting og fjerning av smøremidler

 • Forbehandling og etterbehandling av overflater

 • Fjerning av gammelt belegg

 • Overflatesliping

 • Overflatepassivering etter sveiseprosessen

 • Rengjøring og matting av overflaten før maling

Restaurering av kulturminner

I motsetning til alternative rengjøringsmetoder lar laserablasjon deg kontrollere tykkelsen på det fjernede laget av forurensninger, slik at du kan få en forfriskende effekt, i stedet for nyhet. Dette resultatet er ønskelig blant arkeologer og monument konservatorer.

 • Rengjøring av alle typer overflater

 • Sandstein, murstein, stein, gips, tre, granitt, marmor, terrazzo, flis

 • Restaurering av skulpturer og basrelieffer, inngangsportaler, epitafier, vinduer, dører etc

 • Rengjøring og avsløring av malte polykromer

AUTOMOTIVE INDUSTRI

Applikasjon i forbehandling og etterbehandling:

 • Overflateavfetting

 • Fjerning av oksiderte topplag

 • Overflatebehandling før sammenføyningsprosesser og sveiserengjøring

NÆRINGSMIDDEL INDUSTRI

Renheten til laserrenseprosessen sikrer muligheten for å rengjøre elementene uten å demontere dem, og den høye temperaturen på den rensede overflaten øker effektiviteten til prosessen.

 • Rengjøring av stekeplater

 • Rengjøring av transportbånd

 • Rengjøring av bakeformer

GUMMIINDUSTRI

Mobile lasersystemer er perfekte for rengjøring av former med kompleks geometri, og mangelen på slipemiddel minimaliserer kostnadene ved prosessen. Laserrensing oppfyller de fleste ruhetsstandardene som er satt for støpeformer i en gitt produksjonsprosess.

 • Rengjøring av støpeformer

 • Fjerning av karbonslam

TRYKKERI

Eliminering av kjemisk rengjøring betyr renslighet av prosessen og samtidig bedre rengjøringskvalitet, noe som forlenger vedlikeholdsperioden for utstyrskomponentene.

 • Renovering av aniloxruller

rust laser norway

MILJØVENNLIG

Laserablasjon er en mye mer kostnadseffektiv og miljøvennlig fjerningsteknikk enn noen annen slipende eller kjemisk blåsemetode. Man trenger ingen slipemidler, løsemidler eller kjemikalier. Fiberlaser har også andre miljøfordeler sammenlignet med andre typer laserrenseprosesser.

 • Energiforbruket har en mye lavere hastighet ettersom en fiberlaser er omtrent tjue ganger mer effektiv enn sine krystall- eller lasergassmotparter.

 • Fiberlasere bruker ikke gass som forbrukes under drift, slik tilfellet er med sine motparter.

laser

OPERASJONSPRINSIPPET – ABLASJON

Som et resultat av laserstrålens kontakt med materiens overflate, utveksles energi mellom laserlyset som brukes og materialet som skal renses. Laserablasjon er basert på det faktum at som et resultat av bestråling av overflaten av materialer, ved bruk av en laserstrålingspuls med passende energitetthet i tid (effekttetthet), fordampes ulike typer lag selektivt.

 • Passende valg av parametere, det vil si frekvens, skannehastighet for laserstrålen og hodevandring, gjør det mulig å oppnå en jevn fordeling av punktenergi, som treffer den ene etter den andre.

 • Parametrene til laserstrålen kan programmeres på en slik måte at individuelle pulser delvis overlapper og treffer hverandre, eller at det er mellomrom mellom dem.

HVORFOR VELGE LASER RENS FREMFOR ANDRE METODER?

Den siste tiden har etterspørselen etter nye løsninger som forbedrer kvaliteten på overflaterengjøring vokst. Vi mener ikke bare sluttresultatet, men også selve prosessens forløp. Uansett om vi snakker om industriell, kommersiell eller antikvitetsrengjøring, er det for tiden et stort press på jakten på nye, effektive teknologier. Mange løsninger som for tiden er tilgjengelige på markedet oppfyller ikke kundenes forventninger. De mest populære metoder, dvs. tørrisblåsing og sandblåsing, på grunn av blant annet dens arbeidsforbruk, invasivitet eller problemet med anvendelse i industrielle prosesser, er i mange tilfeller umulig å bruke. Dessuten begrenser gjeldende EU-forskrifter bruken av denne teknologien betydelig.

FORDELEN MED LASER RENS FREMFOR SANDBLÅSING

Det er et stort antall bedrifter på det norske og utenlandske markedet som tilbyr sandblåsing som en løsning for bedrifter og privatpersoner som ønsker å fjerne maling og gamle belegg. Nedenfor presenterer vi fordelene med teknologien vår sammenlignet med mer tradisjonelle metoder, som vil vise hvorfor laser rens er bedre enn sandrengjøring.

 • Sikkerhet

Avansert rusting kompromitterer vanligvis materialets strukturelle integritet. Rustdannelsesprosessen, når den først begynner, stopper aldri. Selv om det ikke trengs mer enn litt vann, oksygen og en metalloverflate for å stimulere dannelsen, er det ennå ikke funnet opp noe for å stoppe det. Problemet forverres når det gjelder sensitive materialer som krever periodiske behandlinger for å fjerne rust og dens ulike rester. Ingen ønsker å utsette dem for en prosess som kan deformere eller til og med forårsake hull i overflaten. I et slikt tilfelle blir den alternative metoden med å bruke laser for å fjerne rusten spesielt attraktiv. Dette alternativet lar deg på en pålitelig måte fjerne spor av gamle belegg og maling, uten risiko for å skade selv den mest følsomme overflaten. En ekstra fordel er prosessens "renslighet" og ikke nødvendig å beskytte arbeidsplassen mot uønskede sandpartikler. Som et resultat kan vi få alle fordelene ved sandblåsing, uten fare for skader, samtidig som vi holder arbeidsplassen ren.

 • Ingen unødvendige materialer

Sikker laser rens er garantert på grunn av det faktum at ingen ekstra slipemidler påføres den rengjorte overflaten.

Ved sandblåsing - høytrykksdysen til enheten kaster små korn på overflaten, som gnis av belegget eller malingen. Disse kornene er selvfølgelig også ansvarlige for de ovennevnte skadene.

Hvordan ser det ut med laser? Det er ikke slipemiddel ved rengjøring med laser. Avhengig av de valgte parameterne, dekker vi materialet med en serie lyspulser med en kraft og energi som er passende valgt for materialet. Til syvende og sist får vi en sikrere, mer strømlinjeformet og svært repeterbar prosess.

 • Presisjon, allsidighet og repeterbarhet av prosessen

Sandblåsing kan være en presisjonsteknologi, det vil vi ikke nekte for. Imidlertid taper denne tradisjonelle metoden til potensialet som laseren tilbyr. Operatøren kan fokusere på svært spesifikke områder, noe som gjør at vi kan sikre at kun metallbitene vi ønsker å rengjøre blir berørt.
Flaser-enheter styres i sanntid, noe som betyr at de enkelt kan justeres etter behov. Automatisering av prosessen vil heller ikke være vanskelig for oss. Takket være laserrensing har vi til og med kontroll over ablasjonsdybden. Vi kan nøyaktig fjerne det problematiske belegget på mange måter, i nøyaktig definerte områder som trenger det, uten å påvirke andre som ikke gjør det.

 • Lite vedlikehold, høy ytelse

Med høye priser på strøm, vann og trykkluft er lave driftskostnader avgjørende for alle som vurderer å kjøpe en slik enhet eller bruke laser-tjenester. Av denne grunn er det svært viktig at laseren ikke krever eksterne materialer for riktig drift, takket være at kostnadene når det gjelder vedlikehold og drift er svært lave.

 • Hvor kan en laser brukes?

Rustfjerning med laser er bare ett bruksområde.

Takket være sine fordeler er denne teknologien perfekt for overflaterengjøring, fjerning av maling, rengjøring av sprøyteformer, sandstein, murstein, og alle slags antikke detaljer. Laseren fjerner selektivt forskjellige typer urenheter lag for lag. Den kan utvikle overflaten, polere og behandle ikke bare metalldetaljer, men også kompositter, papir og mange andre materialer.

Avhengig av dine behov, kan sandblåsing fortsatt være et levedyktig alternativ til laser rens . Derfor, for å forstå hvilken metode som kan være best for deg, er det verdt å kontakte fagfolk. De vil tilby sin kunnskap og gi pålitelige svar på alle spørsmål, takket være det vil du lære mer om denne teknologien og hvordan man bruker den.