Rehabilitering av ventilasjonsaggregater 2

KANALRENS – VENTILASJON

Vi utfører service og vedlikehold på ventilasjonsanlegg for balansert ventilasjon. Alle ventilasjonsanlegg behøver jevnlig kanalrens og bør ha sitt faste tilsyn.
Hensikten med kanalrensing, renhold og vedlikehold er å sikre best mulig innemiljø ved at ventilasjonsanlegget fungerer mest mulig effektivt og gir god luftutskiftning i alle rommene. Støv, fett og skitt blir fjernet og dette minsker også faren for spredning ved brann.

Fordeler med jevnlig kanalrens:

  • Betraktelig bedre inneklima
  • Rene luftkanaler øker utnyttelsesgraden
  • Økt utnyttelsesgrad gir bedre effekt og lavere energiforbruk
  • Høyere brannsikkerhet