kurs laser

LASER KURS

Laser rens er fenomenet med presis fjerning av belegg ved å bestråle det med en laserstråle. Som et resultat av kontakten med materiens overflate, utveksles energi. Deretter skjer selektiv fordampning av ulike typer lag. Laserablasjon virker på overflaten av et objekt og fjerner materiale fra den overflaten med et absolutt minimum av interferens. Nivået kan enkelt endres og reguleres avhengig av materialet, intensiteten til laserstrålen, pulslengden og bølgelengden til laseren som brukes.
Det gjennomføres kurs hver 3 måned.