ADVANCED TRAINING COURSE

LASER KURS ADVANCED

Det gjennomføres kurs hver 3 måned. Dette er en del av opplæringen for laseroperatører med noe erfaring.

PRODUCT NAME Course: Laser Safety Officer Advanced
COURSE/SERCIVE: TYPE ADVANCED