-Rehabilitering av d

REHABILITERING AV VENTILASJONSANLEGG, AGGREGATER OG KANALER

Vi har eksperter på rehabilitering av ventilasjonsaggregater og kanaler, som forlenger levetiden på anlegget og reduserer vedlikeholdsbehovet.

  • Fjerning av rust, kalk, salt, oksiderende overflatebelegg
  • Utskiftning av ødelagt blikkenslag
  • Rustbehandling og rehabilitering av aktuelle områder

Vi utfører service og vedlikehold på ventilasjonsanlegg for balansert ventilasjon. Alle ventilasjonsanlegg behøver jevnlig kanalrens og bør ha sitt faste tilsyn.
Hensikten med kanalrensing, renhold og vedlikehold er å sikre best mulig innemiljø ved at ventilasjonsanlegget fungerer mest mulig effektivt og gir god luftutskiftning i alle rommene. Støv, fett og skitt blir fjernet og dette minsker også faren for spredning ved brann.

Fordeler med jevnlig kanalrens:

  • Betraktelig bedre inneklima
  • Rene luftkanaler øker utnyttelsesgraden
  • Økt utnyttelsesgrad gir bedre effekt og lavere energiforbruk
  • Høyere brannsikkerhet