Industrial LASER 
Cleaning

Vi tilbyr rensing med en veldig kraftig laserstråle, uten fysisk kontakt med underlaget, noe som garanterer at overflaten ikke blir skadet. 

Metoden er miljøvennlig, sikker og skånsom mot overflaten.
Ingen kjemiske rengjøringsmidler eller forbruksvarer er nødvendig, noe som sparer både tid og penger samt sikrer effektiv rensing i tillegg. 

METALLOVERFLATE

Rensing og fjerning av rust med laser er en effektiv og ekstremt rask prosess for rengjøring av metalldeler. Når laserstrålen treffer en metallflate med effekt som ikke fører til ablasjon, blir laserstrålens energi spredt som varme, men uten varig effekt på metallet. Ablasjon på rust, maling, lakk og andre urenheter skjer ved lavere effekt enn på de fleste metaller, så laserteknologi fjerner denne type urenheter raskt og lett.

Hva kan vi rengjøre? Alle metalloverflater, bildeler, metall støpeformer, forskjellige kjemiske urenheter, fett, oljer, oksider.

FJERNING AV MALING OG LAKK

Bruk av laser for å fjerne maling fra masseproduserte gjenstander er et perfekt alternativ til maskering. I stedet for å maskere de områdene som ikke skal males, kan man eliminere den tidkrevende maskeringsprosessen og fjerne maling fra utvalgte områder etter å ha dekket hele komponenten. 

Vi fjerner maling fra alle typer metall og tre, laseren er også supereffektiv med graffiti og gir perfekt overflatebehandling før gjenmaling.

RESTAURERING AV STEIN OG METALL

Lasers evne til å fjerne urenheter fra underlaget uten å skade overflaten gjør at denne teknologien er en perfekt løsning for restaureringsprosjekter. Den store effekten til vårt laserutstyr tillater kostnadseffektiv bruk av laserteknologi ved vedlikehold av store objekter som bygninger og store skulpturer.

Restaurering av kulturminner, fasaderengjøring, rengjøring av statuer, steinrengjøring.

Forbehandling før sveising

Renheten av kontaktflatene er avgjørende for en varig forbindelse. Overflatebehandling med laser fungerer på både metall og plast. Behandlingen skaper en overflate som er perfekt egnet til sammenføying.

Fordeler med laserrensing

Kost effektiv av arbeidskraft og kjemikalier.

 • Lavere arbeidskostnader: Bare én operatør 
 • Ingen skade på underlaget 
 • Ingen behov for vann 
 • Ingen behov for kjemikalier 
 • 90% reduksjon i kostnadene for fjerning av farlig avfall: Løsemidler, sandblåsing 
 • Redusert risiko for personskader på jobb og eksponering for skadelige stoffer 
 • Ingen klargjøringskostnader 
 • Enkel planlegging 
 • Rengjøring uten kontakt med arbeidsstykket som kunne skade overflaten 
 • Nøyaktig posisjonering, selektiv rengjøring 
 • Trygg og miljøvennlig 
 • Uten bruk av vaskemidler og andre forbruksvarer 
 • Effektiv og rask rensing 

Partnere