FJERNING AV MUGGSOPPd

SOPP- OG RÅTEFJERNING MED LASER

Folkehelseinstituttets bekymring er først og fremst knyttet til den dårlige vedlikeholds- og bygningsmessige standard som synes å forekomme på en rekke skoler og i barnehager. Muggsopp ser ikke bra ut og er dessuten en potensiell kilde til helseplager. Manglende vedlikehold av offentlig bygningsmasse er dårlig forvaltning av det offentliges midler, og fører til at barn, elever og ansatte får uverdige arbeidsforhold.

Man skal imidlertid være klar over at luftveissymptomer er hyppig forekommende i befolkningen. Derfor vil selv en moderat økt risiko for denne type symptomer i fuktbelastede hus, kunne føre til plager for et stort antall personer. Å ta fuktproblemer på alvor og utbedre disse så raskt som mulig, vil derfor kunne gi en relativt stor helsemessig gevinst.