laser2

INDUSTRIELL LASERRENGJØRING - LASER RENS INDUSTRI

Laserrengjøring har enorme profitter som gir den presenterte metoden en fordel fremfor andre, tradisjonelle metoder for rengjøring og klargjøring av ulike overflater.

ANTIKVITET OG KULTURARV LASER RESTAURERING

LASER RESTAURERING AV KULTURMINNER OG MALERIER

Bevaring av kulturarv knyttes ofte til kunstsamlinger og museer og involverer samlepleie og -håndtering gjennom sporing, undersøkelse, dokumentasjon, utstilling, lagring, forebyggende bevaring og restaurering.

offshore metalloverflate renovering laser rust rengjøring

MARITIME / OFFSHORE LASEROVERFLATEBEHANDLING

BlueStream Laser Scandinavia har lang erfaring med offshoreprosjekter. Vi har deltatt i en rekke offshore prosjekter fra 2000 tallet. Vi har deltatt i detaljprosjektering og spesialstudier på mange ulike
prosjekter. Vi har medarbeidere som har vært involvert i offshoreprosjeker i over 20 år.

-Rehabilitering av d

RENS AV VENTILASJONSANLEGG OG REHABILITERING

Vi har eksperter på rehabilitering av ventilasjonsaggregater og kanaler, som forlenger levetiden på anlegget og reduserer vedlikeholdsbehovet.

Rehabilitering av ventilasjonsaggregater 2

KANALRENS – VENTILASJON

Vi utfører service og vedlikehold på ventilasjonsanlegg for balansert ventilasjon. Alle ventilasjonsanlegg behøver jevnlig kanalrens og bør ha sitt faste tilsyn.
Hensikten med kanalrensing, renhold og vedlikehold er å sikre best mulig innemiljø ved at ventilasjonsanlegget fungerer mest mulig effektivt og gir god luftutskiftning i alle rommene. Støv, fett og skitt blir fjernet og dette minsker også faren for spredning ved brann.

FJERNING AV MUGGSOPPd

LASER SANERING AV MUGG, SOPP OG RÅTE

Folkehelseinstituttets bekymring er først og fremst knyttet til den dårlige vedlikeholds- og bygningsmessige standard som synes å forekomme på en rekke skoler og i barnehager.

brandskade

LASER RENS AV BRANNSKADER

Med vår lange erfaring innen brannskader har vi spesialisert utstyr og laser for å bli kvitt problemene med sot og lukt som oppstår etter brann