ANTIKVITET OG KULTURARV LASER RESTAURERING

LASER RESTAURERING AV KULTURMINNER OG MALERIER

Bevaring av kulturarv knyttes ofte til kunstsamlinger og museer og involverer samlepleie og -håndtering gjennom sporing, undersøkelse, dokumentasjon, utstilling, lagring, forebyggende bevaring og restaurering.

Omfanget har utvidet seg fra kunstbevaring, som involverer beskyttelse og stell av kunstverk og arkitektur, til bevaring av kulturarv, inkludert beskyttelse og stell av et bredt sett med andre kulturelle og historiske verk. Bevaring av kulturarv kan beskrives som en type etisk forvaltning.
Bevaring av kulturarv gjelder enkle etiske retningslinjer:

  • Minimal intervensjon;
  • Egnede materialer og reversible metoder;
  • Full dokumentasjon av alt utført arbeid.

Ofte er det kompromisser mellom å bevare utseendet, opprettholde original design og materialegenskaper.
For at konservatorer kan bestemme seg for en passende bevaringsstrategi og anvende sin profesjonelle ekspertise i samsvar med dette, må de ta hensyn til synspunktene til interessent, den verdier, kunstnerens hensikt, betydning av arbeidet, og de fysiske behovene til materialet.