brandskade

LASER RENS AV BRANNSKADER

Med vår lange erfaring innen brannskader har vi spesialisert utstyr og laser for å bli kvitt problemene med sot og lukt som oppstår etter brann. En brannskade kan være så mangt, alt fra et totalskadet hus til en brann i en stikkontakt, uansett skadetype vil vi kunne være behjelpelig med å redde verdier der det er mulig. Det er svært viktig å komme raskt i gang med saneringsarbeidet da dette kan medfører betydelige besparelser.

  • Laser rens av brannskadet overflate
  • Rensing av ventilasjon
  • Vi kan gjenoppbygge innbo eller bygningsskader tilbake til opprinnelig standard